Dla Rodziców


Zebranie Rady Rodziców

odbędzie się w poniedziałek 20 września 2021 roku
o godzinie 17.00,
w budynku Przedszkola w Kleosinie przy ul.Walerowskiego 4.
Zapraszamy!

 

 

 

 

Przedszkole, podobnie jak w roku ubiegłym będzie pracowało w reżimie sanitarnym.

 
Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 8.15.
Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez oznak chorobowych ( m.in. katar, kaszel, temperatura)
Dzieci do sal odprowadzają pracownicy przedszkola, co oznacza, że rodzic może przebywać jedynie na terenie szatni przedszkolnej z zachowaniem zasady jedno dziecko-jeden rodzic/opiekun.
Scroll Up Skip to content